Genom samordning ger vi Västerbottens invånare och företag tillgång till ett av världens bästa bredbandsnät.

TILL V√ÖRA TJ√ĄNSTER  ¬Ľ

L√ĄS MER OM AC-NET  ¬Ľ

44 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad i Västerbotten

Den 9 december beslutade strukturfondspartnerskapet √∂vre Norrland att prioritera projekt ”Bredband till fler” och bevilja dryga 22 miljoner kronor i projektst√∂d. Inom ramen f√∂r projektet kommer s√• kallat ortssammanbindande bredbandsn√§t att byggas i V√§sterbottens alla 15 kommuner

Västerbotten har som målsättning att 95 % av länets hushåll och företag ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020. För att nå dit krävs stora satsningar på bredbandsutbyggnad, främst i de mer avlägsna områdena som idag helt saknar marknadsintresse.

De 22 miljoner kronor som beviljats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden avser medfinansiering om 50 % av projektets totala budgetomslutning. Region Västerbotten medfinansierar projektet med 5 miljoner kronor (11 %) och länets kommuner medfinansierar tillsammans 17 miljoner kronor (39 %).

Projektet startar den 1 januari 2016 och förväntas pågå t.om. 30 april 2019

Läs gärna artikeln i VK

rvbtn_logo_2

EUlogo_c_RGB

Bredband till fler

Nu planerar Västerbotten för fortsatt  bredbandsutbyggnad!Symbol projekt bredband till fler

 

 

 

För att Västerbotten ska kunna fortsätta utvecklas och nå målet om att 95 % av länets hushåll och företag ska ha en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbt/s år 2020 krävs fortsatt utbyggnad av såväl ortssammanbindande nät (OSN) som områdesnät (ON). En ansökan om projektstöd för OSN har nu lämnats in till Tillväxtverket för beredning med förväntat beslut i juni. Samtidigt förbereder många kommuner i länet sina ansökningar om projektstöd för ON till Jordbruksverket med beslut till hösten.

L√§s mer om projekten under fliken ”samarbeten” ovan.

Hastighetstester

Hastighet mot AC-Net


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev, skriv in din e-postadress. Ett e-postmeddelande med en bekräftelse kommer att skickas till dig.


Webbplats av Lilla producenten

Logga in