Genom samordning ger vi Västerbottens invånare och företag tillgång till ett av världens bästa bredbandsnät.

TILL V√ÖRA TJ√ĄNSTER  ¬Ľ

L√ĄS MER OM AC-NET  ¬Ľ

En nyårshälsning!

I och med det nya året som är på intåg finns anledning att blicka såväl bakåt som framåt.

Datalagringsdirektivet

Under 2014 har det bland annat rått stor osäkerhet kring datalagringsdirektivet som ogiltigförklarades av EU-domstolen den 8 april men utan yttrande kring huruvida de nationella bestämmelserna är förenliga med unionsrätten. I den utredning som genomfördes med anledning av detta framkom att de svenska reglerna kring lagring av trafikuppgifter inte är oproportionerliga men att det fortfarande finns skäl att överväga andra åtgärder för att ytterligare stärka rättssäkerheten.
Ny rapport väntas efter årsskiftet.

Fiber petar ner koppar från den svenska bredbandstronen

Efter att PTS sammanställt statistiken över svenska bredbandsabonnemang för det första halvåret 2014 ser man att fiber nu är den vanligaste formen av bredbandsanslutning. Tidigare har det varit xdsl-lösningar, det vill säga bredband som levereras via det traditionella kopparnätet som dominerat de fasta bredbandsuppkopplingarna.
Detta gör Sverige till ett föredömligt land gentemot andra EU-länder.

Cesar II lanseras

I september 2014 ersatte Cesar II den tidigare versionen vilket innebär att operatörer och stadsnät nu kan göra sina affärer i en webb- och kartbaserad tjänst. Detta öppnar upp för nya affärsmöjligheter och blir förhoppningsvis en naturlig handelsplats för svartfiber framöver.

Mandatgruppens slutrapport presenteras

Mandatgruppen var en arbetsgrupp inom Bredbandsforum som var verksam under perioden februari 2014 ‚Äď september 2014. Gruppen samlade experter och intressenter inom bredbandsomr√•det f√∂r att diskutera regionala roller, ansvar och resurser.
Bredbandsforum är ett initiativ från regeringen med målet att verka för att Sverige ska få bredband i världsklass. Bredbandsforum är utformat som ett samverkansorgan mellan operatörer, myndigheter och gräsrotsorganisationer.
Mandatgruppens uppdrag har varit att identifiera nyckelfaktorer för regional samverkan och ge vägledning i hur samarbete kan utvecklas. Gruppens slutrapport lämnades in den 23: e oktober 2014 med ett antal förslag på hur bredbandssamverkan kan uppnås.

Slutrapporten in sin helhet finner du här

Fortsatt bredbandsutbyggnad i Västerbotten

Sedan april 2014 har AC-Net bedrivit en f√∂rstudie ‚ÄĚBredband steg 2 V√§sterbotten‚ÄĚ i syfte att utreda f√∂ruts√§ttningarna f√∂r fortsatt bredbandsutbyggnad i l√§net.
Tillsammans med Västerbottens femton stadsnät har planerna på ett nytt storprojekt tagit form och efter årsskiftet kommer en ansökan om projektstöd för ortssammanbindande nät att lämnas in till Tillväxtverket.

Mer om f√∂rstudien och storprojekt ‚ÄĚBredband till fler‚ÄĚ finner du p√• h√§r hemsidan under fliken ‚ÄĚsamarbeten‚ÄĚ.

AC-Net på Facebook

Nytt för i år är också att AC-Net finns på Facebook.
Där publiceras kontinuerligt information från telekom-branschen samt regionala och lokala nyheter.

Följ oss där!

Med en önskan om ett gott nytt 2015 till alla våra kunder och samarbetspartners!

Mediabevakaren

Hastighetstester

Hastighet mot AC-Net


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev, skriv in din e-postadress. Ett e-postmeddelande med en bekräftelse kommer att skickas till dig.


Webbplats av Lilla producenten

Logga in