Driftinformation

Information delas kontinuerligt via Svenska Stadsnätsförenigens verktyg Navet

Felanmälan

Felanmälan/supportärenden ring 0771-668 00 00 eller skicka e-post support@ac-net.se

Namn
emailF
Mobiltelefon
Behörig att felanmälan
Kundnummer
Förbindelsenummer
Adress
Övrig information
Kund CPE:
VLAN:
IP:Rutiner vid felanmälan;

  • Endast behörig personal har rätt att göra felanmälan.
  • Ansvar för rapportering av behörig personal åvilar kunden.
  • Rapportering av behöriga personer görs till AC-nets personal.
  • Den behörige bör besitta viss teknisk kompetens
  • Ange kundnummer eller förbindelsenummer
  • Varifrån felet rapporteras, gatuadress, ort
  • Namn på kontaktperson samt kontaktuppgifter som telefonnummer och e-post
  • Övrig information som exempelvis IP-adress

När felsökningen är påbörjad är det viktigt att kontaktpersonen finns tillgänglig på de kontaktuppgifter som är angivna