Driftinformation

Information delas kontinuerligt via Svenska Stadsnätsförenigens verktyg DIO

 

Felanmälan

Felanmälan görs dygnet runt, årets alla dagar.

Felanmälan görs på telefon: 0771-400 501
eller via e-post: se-kundservice@tele2.com

Uppge alltid kundnummer 516783 eller AC-net.