Driftinformation

Information delas kontinuerligt via Svenska Stadsnätsförenigens verktyg Navet

Felanmälan

Felanmälan görs dygnet runt, årets alla dagar.

Felanmälan görs på telefon: 0771-400 501
eller via e-post: se-kundservice@tele2.com

Uppge alltid kundnummer 516783 eller AC-net.

Det är viktigt att följande information finns i beredskap när felanmälan görs:

– Var ifrån rapporteras felet
– Ort
– Gatuadress
– Namn på kontaktperson
– Telefon till kontaktperson
– Eventuell IP-adress, Förbindelse ID, AC-Net ID

Ex. felanmälan, ange förbindelse ID. AC-N4403:1001

Det är viktigt att den behörige felanmälaren finns tillgänglig på angivet telefonnummer efter felanmälan. Detta då jourhavande tekniker kommer att kontakta felanmälaren.