Samarbeten

Våra samarbetspartners

EasyFibre

AC-Net harett nordiskt samarbete med Norge, Danmark och Finland. Därtill samarbetar vi även nationellt, ända från nordligaste Norrbotten till Skåne.
Genom detta samarbete kan vi erbjuda förbindelser till kunder med behov att nå flera punkter i Sverige och/eller norden samt global transport. Detta realiseras konkret genom svartfiber, våglängds- och kapacitetsförbindelser.

Mer om samarbetet kan du läsa på EasyFibre.se.