För dig som är nyfiken på oss

Välkommen till AC-Net!

Det är vi som tillhandahåller det fiberbaserade regionala bredbandsnätet i Västerbotten som gör det möjligt för kommun, landsting och företag att bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt, oavsett var i länet man befinner sig.

Ett stort och viktigt uppdrag tycker vi!

Och vi gör det bra, riktigt bra till och med.

Läs mer så förstår du varför.

 


 

För dig som vill få mer än Västerbotten så är AC-Net en del av

www.Easyfibre.se